รีวิว Universal Nursing Home ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู  (สมุทรปราการ) - Pantip

หลายคนอาจจะคิดว่าการให้ผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้น ถือว่าเป็นการทอดทิ้ง ไม่กตัญญู หรือไม่เคารพรักท่านแล้ว แต่ความเป็นจริงนั้น การที่ครอบครัวหรือลูกหลานให้ผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน อาจเป็นเพราะว่าไม่มีเวลา หรือไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีผู้สูงอายุหลายๆ คนเลือกที่จะไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนด้วยตนเองอีกด้วย เพราะได้พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน และมีเพื่อนพูดคุยตลอดเวลา รวมถึง มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็มีทีมแพทย์และพยาบาลคอยรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่สดใส  ดังนั้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอกชน จึงเป็นอีกทางเลือกที่ลูกหลานไว้วางใจให้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างหายห่วง โดยมีบริการ และโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ดังนี้

โปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

สิ่งแรกที่ครอบครัวหรือลูกหลานควรศึกษาก่อนให้ผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน คือ โปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโปรแกรมและบริการส่วนใหญ่นั้นจะแบ่งตามสุขภาพร่างกาย หรือโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ อย่างเช่น 

  • โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีร่างกายค่อนข้างแข็งแรง หรือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น มีกิจกรรมสันทนาการในร่ม
  • โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต และโปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เป็นต้น 
  • โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังรักษาตัว หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น โปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง และโปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

ครอบครัวและลูกหลานควรเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง ช่วยให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนสามารถดูแลคนที่คุณรักได้อย่างได้เหมาะสม

ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการเลือกโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ คือ การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือและดูแล โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนนั้น จะทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ เพื่อให้สามารถรักษา และดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีแพทย์เฉพาะโรคเข้ามาตรวจเยี่ยม และวินิจฉัยอาการเป็นประจำ รวมถึง มีพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้ลูกหลานสามารถไว้วางใจได้ว่า ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะอยู่ห่างจากครอบครัว แต่ก็มีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลคนที่คุณรักอยู่ตลอดเวลา

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

นอกจากโปรแกรมการรักษาที่มีแบบครบวงจร และการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการบริการรถพยาบาล สำหรับคอยรับ-ส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องการเข้าพบแพทย์ตามนัด ย้ายโรงพยาบาล หรือกลับบ้าน โดยให้บริการรับส่งครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง มีสถานที่พัก ที่สะอาด ทันสมัย และปลอดภัย เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการรักษา การดูแล และการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ แถมยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการออกแบบให้ใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติ เช่น ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อให้ความสดชื่น หรือสวน เพื่อให้ความร่มรื่น เป็นต้น ซึ่งสามารถเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

เมื่อครอบครัวหรือลูกหลานให้ผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนนั้นไม่ใช่การทอดทิ้ง เพราะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ดี มีเพื่อนคอยพูดคุย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่กับลูกหลานได้อีกตราบนานเท่านาน