สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการสุขภาพ (WHM) การบริหารความเป็นอยู่ที่ดีของสภาพแวดล้อมในการทำงานมีสี่ส่วนหลัก:

คำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ

ปัจจัยทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

การจัดการสุขภาพตามธรรมชาติ

ในอดีตที่ผ่านมา เวลาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยความสม่ำเสมอในการตรากฎหมายเท่านั้น ในรูปแบบใหม่ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมการทำงานการจัดการความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้าของแนวทางถูกขับเคลื่อนโดยทั้งข้อกำหนดเบื้องต้นที่เชื่อถือได้และโดยเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งขึ้นบนสมมติฐานโดยเจตนาโดยคณะทำงานในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทำงานได้จริง การจัดการสุขภาพในสถานที่ทำงานควรตั้งอยู่บนการเรียนรู้ ภูมิหลัง และการปฏิบัติที่รวบรวมไว้ในคำสั่งสามประการ: คำว่าสุขภาพที่ดี ความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีในระบบนิเวศ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณา WHM ให้เป็นขั้นตอนที่ไม่ใช่แค่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอและความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงระบบสำหรับการรวมระหว่างสำนักงานต่างๆ ในกลุ่มด้วย เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของกลุ่มผ่านการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ที่ดีที่เปิดกว้างและเป็นธรรมชาติ

การตั้งค่าสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพ – รากฐานของแผนปฏิบัติการชุมชน

ปฏิญญาลักเซมเบิร์กของเครือข่ายสหภาพยุโรปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานระบุว่า WHP เป็นความพยายามร่วมกันของผู้จัดการ ตัวแทน และสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของบุคคลในที่ทำงาน

ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการผสมผสานของ:

ส่งเสริมสมาคมการทำงานและสถานที่ทำงาน

การพัฒนาความสนใจแบบไดนามิกของผู้ปฏิบัติงานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปลุกจิตสำนึกในตนเอง

การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสภาพแวดล้อมในการทำงานพบได้ในปฏิญญาลักเซมเบิร์กของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกระบวนการขององค์กรที่ทันสมัยซึ่งขัดขวางการเจ็บป่วยในที่ทำงานและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและความเจริญรุ่งเรืองในแรงงาน ข้อดีที่บันทึกไว้สำหรับโปรแกรมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การหยุดทำงานชั่วคราว อันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดลดลง การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง การหมุนเวียนพนักงานลดลง บาดแผลของกล้ามเนื้อและกระดูกลดลง ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การอัพเกรดจำนวนมากเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนจากตัวแทน ผู้จัดการ และสังคมในการฝึกซ้อมที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลใดๆ สิ่งนี้สำเร็จได้ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพนักงานที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับสวัสดิภาพของตนเอง Word related Health Advisors (OHA) จะต้องทำการประเมินความต้องการสำหรับกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีกับประชากรที่ทำงานที่พวกเขาให้บริการเพื่อจัดกิจกรรมเหล่านี้ใกล้เคียงคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยที่อาจอยู่ในระหว่างดำเนินการและเพื่อจัดให้มีการออกกำลังกายที่ ระดับการดำเนินการเพื่อรับประกันว่าจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมที่จัดไว้ ในอดีต การบริหารความเป็นอยู่ที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพในการทำงานและในการประเมินระดับความไร้ความสามารถเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมาเป็นเวลานาน

แนวคิดในการรักษาความสามารถในการทำงานในกลุ่มคนทำงานที่เข้มแข็งโดยทั่วไป เกิดจากการใช้คำที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพชีวิตที่ดี ความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากการทดสอบการพัฒนาที่เกิดจากแรงงานที่เติบโตเต็มที่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของการออมที่ได้มาตรฐาน OHA มักจะอยู่ในแนวหน้าของการปรับปรุงเหล่านี้

มีความจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นของการบริหารสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคำทั้งหมดเพื่อรวมความพยายามในการรักษาความสามารถในการทำงานและเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำที่สามารถป้องกันได้โดยการขอร้องในสภาพแวดล้อมการทำงาน สิ่งนี้จะต้องใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้เกิดความอัจฉริยะที่ชัดเจนมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยไม่ลดการพิจารณาจ่ายให้กับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคำที่คาดการณ์ไว้และการเจ็บป่วย OHAs ซึ่งมีการติดต่อใกล้ชิดกับตัวแทนเป็นระยะๆ เป็นเวลาหลายปี อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการออกแบบ ถ่ายทอด และประเมินความก้าวหน้าทางสวัสดิภาพและสนับสนุนการขอร้องความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความก้าวหน้าด้านคุณภาพชีวิตในที่ทำงานได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจและตัวแทนรับรู้ถึงข้อดีของแต่ละคน คนทำงานใช้เวลาส่วนหนึ่งในวันหยุดในที่ทำงาน และนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนจะได้แบ่งปันและรับข้อความเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีต่างๆ และสำหรับผู้จัดการในการสร้างสถานที่ทำงานที่มั่นคง ขอบเขตของความก้าวหน้าในความเป็นอยู่ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการรวบรวมแต่ละครั้ง

การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปกติที่สุดคือการออกกำลังกายลดการสูบบุหรี่ การดำรงชีวิตที่มั่นคงหรือโครงการออกกำลังกาย การต่อต้าน